Carbid Theater
Image default
Aanbiedingen

Kwaliteit met Agile

agile meaning

De klassieke methode van softwarekwaliteit kent uitgebreide testfasen. Het product kan pas worden voltooid na uitgebreide testen van het product en het elimineren van alle gevonden fouten. Want uiteindelijk alleen “afgewerkte” producten, dus uiteindelijk testen en kwaliteitsverbetering. Daarom is het ook nodig om de “scope” te bevriezen.

Wijzigingen in de reikwijdte kunnen leiden tot extra werk, waardoor testactiviteiten in gevaar komen en de kwaliteit negatief wordt beïnvloed. Daarnaast wordt de kwaliteit van de klassieke methode bereikt door middel van processen en richtlijnen. Het verwachten van een goed proces is een voorwaarde voor kwaliteitsproducten

Agile werken is gebaseerd op een compleet andere aanpak. Agile werken dwingt mensen juist om kwaliteit te leveren (zie kader). Agile werk moet het product elke keer voltooien. Organisatiemethode: getest. In de praktijk betekent dit dat het team een ​​product heeft dat gebruikt kan worden in elke ‘sprint’. Garandeer kwaliteit vanaf het begin. Begin daarom niet vanaf het begin met testen, maar begin vanaf het begin, want hoe eerder de fout wordt gevonden, hoe meer tijd het kost om ze correct op te lossen. Agility vereist dat producten een kwaliteitsniveau hebben dat op elk moment kan worden geleverd. Om de kwaliteit continu te testen, moet het testen daarom zo geautomatiseerd mogelijk zijn. Daarom is de laatste testfase niet nodig omdat kwaliteit er altijd is. Daarnaast is de behoefte aan uitgebreide procesbeschrijvingen en richtlijnen verminderd. Bij agile ligt de focus meer op samenwerking en kennisuitwisseling tussen mensen dan op procedures en richtlijnen.

De essentie van agile werken is niet om zoveel mogelijk werk in korte iteraties te stoppen. Agile is niet behendig en vies. Maak je dus geen zorgen. Het veld is om op intelligente wijze aanpassingen door te voeren die de meeste waarde opleveren, en om risico’s te minimaliseren door aanpassingen zo klein en eenvoudig mogelijk te houden en volledig geautomatiseerd te testen. Bewijs dus altijd de kwaliteit. Niet aan het einde, maar vanaf het begin.

Redenen voor de kwaliteit van agile werkorders

Ritme en regelmaat: Agility zorgt voor een vast, repetitief en visueel proces, dat elke sprint wordt herhaald. Creëer herhaaldelijk ritme en breng een stabiel ritme. Dit verkleint de mogelijkheid om inferieure producten onder druk te leveren. Het team weet precies hoe het product geleverd moet worden. Het team heeft geleerd hoeveel werk er kan worden gedaan zonder aan kwaliteit in te boeten.

Kwaliteit is duidelijk en vast: Agile power bereikt dingen. Aan het einde van elke sprint is het product klaar: werkend en getest. Testen is geen gesloten activiteit onder druk, maar heeft wel de aandacht gekregen die het verdient. Garandeer kwaliteit vanaf het begin. Dit staat duidelijk vermeld in de “voltooide definitie”: alleen wanneer aan alle acceptatievoorwaarden is voldaan: opnieuw klaar: elke iteratie. Als gevolg hiervan worden de concessies van het team aan kwaliteit verminderd en hun concessies aan de reikwijdte.

Continu leerproces: korte iteraties zorgen ervoor dat je sneller leert en deze ervaringen direct in de praktijk kunt brengen. Door regelmatige beoordeling en constante aandacht kunt u ervoor zorgen dat het proces vanaf het begin wordt verbeterd, waardoor de leerervaring direct in actie wordt omgezet. Het team begrijpt ook waarom bepaalde functies nodig zijn. Begrijp zo vroeg mogelijk de werkelijke behoeften en redenen van de klant.

Waarde als leidend instrument: Agile helpt direct waarde te leveren en te testen. We managen en passen het probleem voortdurend aan: doen we het juiste? Agile-krachten werken nauw samen met klanten en zoeken constant naar feedback. De eisen worden “vers” besproken met de bijbehorende eisen. Het kijkt alleen naar de details die nodig zijn voor de komende sprint, niet naar de details van het werk dat nergens te zien is. Teamleren ontdekt de echte waarde. Het is beter om minder software te produceren, want hoe minder software, hoe minder testen en onderhoud, hoe groter de kwaliteitsmogelijkheid.

Er zijn geen grote projecten meer: ​​agile krachten snijden grote dingen in kleine stukjes. Grote projecten maken altijd fouten. De wijzigingen zijn veel kleiner, dus ook de risico’s zijn kleiner. Het team concentreerde zich op het werk, concentreerde zich alleen op de beperkte dingen en voltooide inderdaad de taak. Dit verkleint de kans dat ontwikkelaars elkaar storen en verkleint de kans dat complexe veranderingscombinaties leiden tot moeilijk te vinden defecten.

Kwaliteitsautomatisering: Agility maakt de business case voor testautomatisering beter / sterker. De uitvoeringsfrequentie van de integratieketen en regressietesten is immers veel hoger, dat wil zeggen bij elke sprint. Daarom is continue geautomatiseerde kwaliteitstest haalbaar en financieel interessant. Dit is niet de enige herhaalbare taak die beter kan worden geautomatiseerd. Onder het label van continue levering is het hele OTAP-proces van ontwikkeling tot productie geautomatiseerd. Dit richt zich op het proces, omdat de rest geautomatiseerd is.

Autonome teams: Agile-krachten werken in cross-functionele, verwaande teams. Discipline is gebonden. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit ligt bij het team. Meestal is er een zekere afstand tussen de twee, daarom wordt het verantwoordelijkheidsgevoel verminderd en is het kennisverlies bij de overdracht veel. Nu heeft het team de gezamenlijke verantwoordelijkheid tot aan de productie. Als je ’s nachts niet zelf kunt bellen vanwege onvoldoende kwaliteit, wordt het opeens minder interessant om een ​​hoekje te openen.

https://www.webdeveloper.today/2022/02/desing-category-page-to-list-all.html

https://webdevelopmentapp.com/nl/development.html