Carbid Theater
Dienstverlening

BHV in jouw bedrijf

Stel er doet zich binnen jouw bedrijf een noodsituatie voor of een van de medewerkers heeft een ongeluk gehad. Dan ben jij als werkgever ervoor verantwoordelijk dat er snel iemand ter plaatse is, die weet wat er gedaan moet worden om het slachtoffer te helpen. Dat is de zogenaamde BHV’er, de bedrijfshulpverlener. Deze persoon of personen behoren een goede BHV training te hebben gevolgd om zich BHV’er te mogen noemen. Daarom heeft G4S, met behulp van Fabius opleidingen, verschillende BHV trainingen opgezet.

Goed getrainde BHV’er

Bij wet is de werkgever verantwoordelijk dat er binnen het bedrijf voldoende opgeleide mensen werken. Hoeveel BHV’ers er nodig zijn is afhankelijk van hoe groot het bedrijf is en hoeveel personeel er werkt. Een goede BHV training wordt verzorgd door G4S. Er zijn verschillende modules waaruit gekozen kan worden. Normaliter wordt er begonnen met de BHV Basistraining waarbij ook de werking van een AED behoort. Deze training duurt 2 dagen waarna de deelnemers hun certificaat behalen en in de praktijk mogen worden ingezet wanneer er zich op het werk iets voordoet. Tijdens deze training wordt er in een veilige en realistische setting geoefend onder leiding van gespecialiseerde instructeurs. Deze training is gericht op de praktijk. Er wordt onder andere geleerd hoe en wanneer er levensreddende handelingen verricht moeten worden. Daarnaast wordt er geoefend hoe een brand moet worden bestreden of hoe een pand ontruimd moet worden en hoe daarbij gecommuniceerd moet worden.

Overige trainingen

Wanneer men eenmaal het BHV certificaat heeft behaald moet er van tijd tot tijd een herhalingstraining worden gevolgd zodat het certificaat geldig blijft. Wellicht is het voor jouw bedrijf nodig dat er een BHV’er een certificaat volgens de NIBHV norm heeft behaald. Ook hiervoor kan je terecht bij G4S. Bovendien is het mogelijk om een BHV cursus via E-learning te volgen. Daarbij komt de theorie aan bod waarbij er uitleg gegeven wordt via video’s. Dit geldt eigenlijk als voorbereiding op de praktijkcursus waarbij het geleerde wordt geoefend.