Een pro forma zitting, wat is dat?

Een Pro forma zitting is een zitting in een rechtbank waarbij geen inhoudelijke behandeling van de rechtszaak plaatsvindt. De verdachte heeft zijn of haar maximale tijd doorgebracht in voorarrest. Echter is het onderzoek in de zaak waarin deze persoon aangemerkt wordt als verdachte nog niet afgerond. De zaak wordt dan dus behandeld in een pro forma zitting.

Voorarrest

Nadat een verdachte wordt aangehouden kan hij op een politiebureau worden verhoord en vastgezet. De verdachte mag dan maximaal negen uur worden vastgezet waarbij de tijd tussen twaalf uur ‘s nachts en negen uur ‘s ochtends niet wordt meegerekend.

Hierna volgt de inverzekeringstelling welke maximaal drie dagen duurt en welke eenmalig verlengd mag worden met drie dagen mist er spraken is van een noodzakelijkheid.

Wanneer de officier van justitie de verdachte langer in voorarrest wil plaatsen dan zal er een bevel tot bewaring moeten worden aangevraagd bij de rechter-commissaris. Deze verlenging mag maximaal 14 dagen duren en tevens zal er moeten worden voldaan aan een aantal eisen vanuit de wet. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een misdrijf waarvoor een voorlopige hechtenis is toegestaan en er moeten ernstige bezwaren tegen de verdachte zijn. De periode van voorlopige hechtenis begint dus wanneer de rechter-commissaris dit beslist.

Na deze termijn kan de voorlopige hechtenis worden verlengd via het vorderen van gevangenhouding. De officier van justitie vordert deze gevangenhouding bij de raadkamer van de rechtbank. Deze kamer bestaande uit drie rechters kan de verdachte via een bevel tot gevangenhouding maximaal 90 dagen langer vasthouden. Na deze 90 dagen zal de strafzaak bij de rechtbank moeten komen.

Pro forma zitting

De pro forma zitting volgt soms na deze 90 dagen. Omdat een rechtszaak dus de eerste keer bij een rechtbank moet komen kan er via een pro forma- of regiezitting meer tijd worden gecreëerd om een lopend onderzoek goed af te kunnen ronden. Het bespreken van de inhoud van de zaak is dus nog niet mogelijk. Tijdens de zitting wordt de voortgang van het onderzoek en de voorlopige hechtenis besproken. Een voorbeeld van een rechtszaak waarin een pro forma zitting is gehouden is de zaak rondom de dood van Nicky Verstappen (2018).

https://bridgemakersmarketing.com/wat-is-een-pro-forma-zitting/

Een claim indienen bij letselschade in Rotterdam of letselschade in Amsterdam

Letselschade in Rotterdam of letselschade in Amsterdam opgelopen? U heeft vaak recht op een vorm van vergoeding vanuit de verzekeraar. Een letselschadeadvocaat van Trias Legal kan u helpen met het indienen van de claim. Daar kunt u deskundig advies bij gebruiken, want wat valt precies onder de verzekering? En hoe weet u of het aanbod dat de verzekering u doet ook een redelijk aanbod is? Professionele ondersteuning biedt een uitkomst.

Wat houdt letselschade in Amsterdam of letselschade in Rotterdam in?

Als u een (ernstig) ongeval of ongeluk meemaakt, ondervindt u daarvan schade. En daar bent u in het algemeen voor verzekerd. Waar kijkt de verzekering precies naar? Wij zetten het graag voor u op een rijtje:

Materiële schade bij een ongeval

Als gevolg van een ongeluk of ongeval is er meestal aanwijsbare financiële schade. Medische kosten, beschadigde eigendommen: dit alles maakt onderdeel uit van de materiële schade. Deze schade is makkelijk uit te drukken in geld. Over het algemeen heeft u recht op vergoeding voor de kosten die u heeft gemaakt als gevolg van het ongeluk.

Immateriële schade bepalen

Naast de ‘meetbare’ schade die u ondervindt, is er ook een gedeelte emotionele schade. Psychische pijn, verminderde levensvreugde of een trauma: ook hiervoor dient u smartengeld te krijgen. Een ervaren expert bepaalt in welke mate u hiermee te maken heeft, en wat een redelijke vergoeding is voor de immateriële schade die u heeft opgelopen.

Vergoeding van uw letsel

De verzekeraar vergoedt letselschade in Amsterdam of letselschade in Rotterdam. Maar bij het bepalen van de mate van schade die u heeft geleden kunt u waarschijnlijk wel wat hulp gebruiken. En dat geldt ook voor het beoordelen en indienen van de claim zelf. Het is dan ook verstandig om het deskundige advies van een letselschadeadvocaat te vragen. Zij staan u graag bij met raad en daad. Op die manier weet u zeker dat u het smartengeld krijgt waar u recht op heeft. Hierbij kunt u gebruikmaken van een no-cure-no-pay-regeling, zodat u alleen betaalt wanneer u de rechtszaak wint.