Carbid Theater
Image default
Energie

Groene energie op de boerderij door middel van een kleine windmolen

Hoge en fluctuerende energiekosten hebben veel boeren en veeboeren in het land voor economische problemen gesteld. Daarom zijn meer producenten op zoek naar alternatieve energiebronnen om hun energieonafhankelijkheid en inkomsten te verbeteren. Roger Rainville, een landbouwer uit Vermont, heeft bijvoorbeeld geleerd biodiesel te produceren voor minder dan $2 per gallon. Zijn besparingen en winstmarge zullen groter zijn naarmate de energie- en brandstofprijzen stijgen. U leest hier hoe een kleine windmolen zorgt voor groene energie op de boerderij.

Wat is groene energie?

Groene energie is de naam die wordt gegeven aan energie die wordt gewonnen uit natuurlijke bronnen, zoals zonlicht, wind, regen, getijden, golven en aardwarmte, en die op natuurlijke wijze kan worden vervangen op een menselijke tijdschaal. Onder menselijke tijdschaal wordt over het algemeen ruwweg een mensenleven verstaan, of iets meer, (tot maximaal 100 jaar). Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, waarvan de vorming honderden miljoenen jaren in beslag neemt.

De belangrijkste bronnen van groene energie

De vijf belangrijkste natuurlijke energiebronnen zijn:

  • zonne-energie: het omzetten van energie van de zon in elektriciteit of warmte;

  • windenergie: gebruik maken van de luchtstroom door windturbines om de mechanische kracht te leveren waarmee elektrische generatoren worden aangedreven;

  • waterkracht: het benutten van de energie die door bewegend water wordt opgewekt;

  • biomassa: brandstof die is afgeleid van organisch materiaal van planten en dieren;

  • geothermische energie: energie uit de interne warmte van de aarde.

 De toegevoegde waarde van een kleine windmolen op een boerderij

De elektriciteitskosten stijgen in de meeste delen van de wereld en de meeste deskundigen denken dat de prijzen zullen blijven stijgen. Wanneer de eigen elektrische stroom kan worden opgewekt met een kleine windmolen, kunnen landbouwers de controle over hun eigen elektriciteit in handen nemen en een lagere prijs garanderen voor ten minste 20 jaar.

 Oplossingen voor hernieuwbare energie zijn gebaseerd op:

  • Financiële engineering

  • Sociale techniek

  • Technische engineering

Windenergie op de boerderij

Volgens het Amerikaanse ministerie van Energie is windenergie ’s werelds snelst groeiende energietechnologie. De kracht van de wind wordt omgezet in mechanische energie of elektriciteit. Windturbines op boerderijen kunnen op zichzelf staan, aangesloten zijn op het elektriciteitsnet of gecombineerd worden met zonne-energie van de boerderij. 

Veel producenten gebruiken windenergie voor waterpompen; anderen hebben “windturbine boerderijen” naast hun gewassen of veestapel. Grote windturbines gebruiken doorgaans minder dan een halve hectare land, en boeren kunnen gewassen blijven planten en vee laten grazen tot aan de voet van de turbines. 

Echte duurzaamheid in de landbouw betekent een inspanning om het energieverbruik te verminderen. Een kleine windmolen helpt u met uw eigen energie-efficiëntie te verbeteren en tegelijk uw bedrijfsresultaten te verbeteren.

Het gebruik van zonne- of windenergie of de productie van biobrandstoffen uit gewas grondstoffen en anaerobe vergisting helpt landbouwers energieonafhankelijkheid te bereiken, terwijl de winstgevendheid wordt verbeterd en de uitstoot van fossiele brandstoffen wordt verminderd. Ga nog een stapje dieper voor meer informatie over de productie en het gebruik van energie op boerderijen. Lees meer op de site van EAZ wind.

https://www.eazwind.nl/