Carbid Theater
Image default
Industrie

De voordelen en de nadelen van bioreactor algen

Er is een groeiende vraag naar biobrandstof gaande. Dit omdat het een duurzame manier is van brandstofwinning. Behalve duurzaam is de winning ervan ook nog eens goedkoop. Aan het winnen van biobrandstof uit algen zitten natuurlijk ook voordelen en nadelen. Om je hier meer kennis van te geven lees je in deze blog de voordelen en de nadelen van bio reactor algen op een rijtje.

Wat zijn de voordelen van bioreactor algen?

Uit de groei van bioreactor algen kan een hoger rendement aan energie gewonnen worden dan andere biobrandstofgewassen. In bijna ieder klimaat kunnen algen gekweekt. Zolang er voldoende zonlicht beschikbaar is kan de nodige fotosynthese plaatsvinden. Door de fotosynthese zullen de algen veel sneller gaan groeien. Door bio-massa op deze manier te kweken zal het de bomenkap terugdringen.

Daarnaast zijn algen ook nog eens veel productiever dan de andere vormen van het kweken van biomassa. Zo worden er biobrandstoffen gemaakt uit bijvoorbeeld suikerriet. De mogelijkheden van de algenproductie zitten op een heel ander niveau. Algen kunnen wel tot 80 keer meer biomassa produceren. Biomassa uit algen zou er uiteindelijk ook aan bij kunnen dragen dat de atmosfeer zou kunnen genezen.

Een ander voordeel is dat algen een hulpbron zijn die steeds te vernieuwen is. Aardgas en olie zijn bronnen die op kunnen drogen, maar de kweek van algen kan altijd voort blijven bestaan omdat we altijd afvalwater en zonlicht zullen hebben. Het hele jaar door kunnen snel en efficiënt algen worden gekweekt die het proces onafgebroken door kunnen laten gaan.

Het laatste voordeel dat je hier kan lezen is dat het produceren van algen ook nog eens levensvatbare koolwaterstoffen oplevert die weer gebruikt kunnen worden om gesplitst te worden tot verschillende dingen. Met behulp van de algen kunnen dan ook weer reinigingsmiddelen, voedselvoorraden en meststoffen geproduceerd worden.

Zo zijn er nog een aantal voordelen te benoemen, maar de belangrijkste staan nu voor je op een rij.

Wat zijn de nadelen van bioreactor algen?

Naast voordelen zijn er ook nadelen te benoemen aan algenbiobrandstof. Deze nadelen zetten we ook voor je op een rijtje.

Zo is het een feit dat algengroei een veroorzaker kan zijn in kwaliteitsverschil bij het verfijningsproces. Als de olie uit de algen wordt geëxtraheerd moeten er nog een aantal stappen doorlopen worden om het te verfijnen tot een bruikbaar product.

Daarnaast haalt algenbiobrandstof niet de efficiënte doeleinden die het gehaald zou moeten hebben. Hierdoor is het nu nog zo dat we nog steeds 20% meer energie verbruiken dan dat we uit algen zouden kunnen winnen. In deze ontwikkeling wordt veel geld en tijd gestoken om die laatste 20% er ook uit te kunnen halen.

Het is ook zo dat algen voor een regionaal duurzaamheidsprobleem zouden kunnen zorgen. Zo is het klimaat van groot belang bij het ontwikkelen en groeien van de algen. Op plaatsen waar het klimaat korte en slechte zomer kent is het lastiger dit proces te waarborgen. Er wordt druk gezocht naar een oplossing voor deze gebieden. De ontwikkeling hierin is ook in volle gang.

Ondanks het feit dat de algen snel kunnen groeien is het natuurlijk ook nog altijd zo dat ze wel tijd nodig zullen hebben om een levensvatbare olie. Het is afhankelijk per algenstam hoeveel olie er per dag geproduceerd kan worden. Iedere stam heeft daar zijn eigen proces in. Het is de bedoeling dat de raffinaderijen 75% van die oliën om kunnen zetten naar een bruikbare brandstof voor de consumenten energie.

Conclusie

Als je deze blog goed gelezen hebt dan heb je kunnen zien dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. En dat de nadelen die er zijn nog allemaal binnen het ontwikkelingsproces van bioreactor algen passen en dat die ontwikkeling nog steeds in volle gang is. Mocht je interesse hebben gekregen in het ontwikkelen van bioreactor algen dan kan je contact opnemen met LGem. Zij kunnen je daar mee verder en op weg helpen.

https://lgem.nl/